Zvērināts advokāts Artūrs Pugejs 

Lāčplēša iela 27-6, Rīga, LV-1011

arturs.pugejs@apbirojs.lv

PVN: LV21047310501

IBAN: LV91UNLA0050017251924

AS SEB banka